Articles Tagged “sense of an ending”

  • Sentimentul unui sfârşit @ Julian Barnes

    Sentimentul unui sfârşit @ Julian Barnes

    Meditaţie pe tema timpului, incursiune în substraturile memoriei, eseu despre discontinuitatea reprezentărilor despre sine – Sentimentul unui sfârşit (ed. Nemira, 2012, trad. Radu Paraschivescu) explorează toate aceste paliere tematice, menţinând totodată o coerenţă cu alte romane…