Lista lui Podoabă

Apărut sub coordonarea lui Virgil Podoabă, volumul Cărţile supravieţuitoare, (Aula, Braşov, 2008), vine în continuarea discuţiilor privind reconsiderarea literaturii române sub comunism. Cartea duce mai departe demersul iniţiat în numărul 3-4 / 2004 al revistei Vatra, dedicat „best-seller-urilor est-etice”, fiind rezultatul grantului „O re-examinare a canonului literar contemporan din perspectiva conceptului de experienţă revelatoare şi ethos european, cu aplicaţie pe romanul românesc postbelic”. Aşadar, o traducere în practică, în concret, a unui discurs teoretic asumat. Concepută ca sumă de studii revalorizatoare, semnate majoritar de critici tineri, necontaminaţi ideologic, volumul pledează pentru lectura dezideologizată a principalelor opere de proză română postbelică, oprindu-se la optzecişti. Nu atât cărţile supravieţuitoare, cât cărţile supravieţuitoare comunismului, la relectura cărora se adaugă, implicit, şi o revizuire a judecăţilor de valoare, o necesară critică a criticii. Lista canonului propus după principiul acordeonului reţine printr-un radicalism – credem la rândul nostru – necesar, ce denunţă compromisurile literaturii cu ideologia comunistă, „doctrina jumătăţii de măsură sau a jumătăţii nerelevante de adevăr” (V. Podoabă). Salutăm demersul autorilor, aşteptând extensia lui şi pe zona poeziei, mult mai sensibilă, sau pe cea teatrală, mai directă. Până la urmă, cu toată cramponarea vizibilă, volumul corespunde unei lustraţii volens-nolens.

Laurenţiu Malomfălean

Echinox

Echinox este revista de cultură a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”. Apare din decembrie 1968.

Articole similare

Palida lumină din „Orbitor. Aripa stângă”

Palida lumină din „Orbitor. Aripa stângă”

Aurel Pantea – un poet al iscusinței execuției

Aurel Pantea – un poet al iscusinței execuției

De la periferia amintirii la zgura prezentului – cronică Olga Ștefan

De la periferia amintirii la zgura prezentului – cronică Olga Ștefan

O povestire banală într-un roman bun

O povestire banală într-un roman bun