[1971] V. I. Stoichiţă – Kandinsky şi războiul împotriva criticii [goldmine]

Într-o scrisoare către prietenul său Franz Marc, Kandinsky îşi împărtăşeşte primele proiecte în legătură cu ceea ce avea să devină almanahul „Călăreţul albastru: „Iată! Un nou proiect (…) Un fel de almanah (anual) cu reproduceri, articole … şi cronici!!, adică dări de seamă, critici despre expoziţii, făcute exclusiv de artişti” (19 iunie 1911).

În mod ostentativ o întreagă pagină este rezervată unui citat din Jurnalul lui Delacroix: „Cei care scriu despre artă sînt în general ne-artişti : de unde toate falsele concepte şi judecăţi”. Este bine de ştiut că Delacroix (ca şi Baudelaire de altfel) constituie o fericită excepţie printre artiştii critici. Întotdeauna au existat critici de artă talentaţi şi critici incapabili, fie ei artişti sau nu. Nu putem şti nici sensul pe care pictorul francez îl dădea cuvântului „non-artiste”. Termenul poate foarte bine să însemne doar „negat artei”, insensibil în faţa operei de artă. Semnificativ este însă faptul că aceste cuvinte explicabile şi admisibile la un spirit fin ca Delacroix sînt adoptate ca motto al întregului volum, în jurul lui grupîndu-se scrierile lui Murlynk Macke, Arnold Schőnberg, Allard, Th. von Hartman, Sabaneev, Kuin, Franz Marc şi Kandinsky.

Atitudinea ostilă faţă de critică nu este întîmplătoare. Primele simptome ale dezorientării comentatorilor de artă au ieşit la iveală în momentul exploziei impresioniste. Criticii care înţeleg şi sprijină noua pictură pot fi număraţi pe degetele unei singure mîini. Revoltaţii şi blasfemiatorii sînt zeci şi zeci. Fenomenul e deosebit de complex şi nu poate fi limitat la un singur caz. Aventura impresionistă va rămâne în istoria artei ca un prim semnal de alarmă. Pentru întîia oară publicul se desolidarizează de arta timpului său. Şi împreună cu publicul, critica.

José Ortega y Gasset în celebrul său eseu „Dezumanizarea artei” (La desumanizacion del arte, 1925, ed. 9 Madrid 1967) încearcă una dintre primele analize sociologice ale fenomenului estetic. Impopularitatea este, după părerea sa, punctul cheie de la care trebuie pornită orice tentativă de explicare a noii arte. „Orice artă tînără e impopulară, şi nu datorită cazului sau întîmplării, ci în virtutea destinului său esenţial”.

Astăzi ne apare ca evident faptul că sentinţa lui Ortega y Gasset nu îşi găseşte explicaţia în dicotomia artă de masă – artă aulică sau artă populară – artă cultă, ci în condiţiile specifice ale culturii post-romantice. Romantismul a însemnat o culme în ceea ce priveşte adeziunea marelui public la idealurile dezbătute de literatură sau de pictură. Sfîrşitul secolului al XIX-lea este marcat însă de marea ruptură adusă de noile expresii estetice, ruptură ce apare cu atît mai serioasă cu cât, inevitabil, termenul de comparaţie este arta romantică sau cea de inspiraţie romantică. Decalajul temporal între capacitate de inovaţie formală şi cea de înţelegere îşi face acum prima apariţie. „Artistul nou va împărţi de acum înainte publicul în două clase distincte: cei ce înţeleg şi cei ce nu înţeleg. Cu alte cuvinte artişti şi profani.” (Ortega y Gasset). Noua artă e o „artă artistică”. Adică o artă creată nu numai de către artişti, ci şi creată pentru artişti.

Este destul de greu să credem că la baza oricărei avangarde stă un fel de „ermetism strategic”. Aceasta este părerea lui Renato Pogili (Teoria dell’arte d’avanguardia – Bari 1962) care, plecând de la o idee a lui Nietzsche, spune: „Noua generaţie (artiştii de avangardă) se opun generaţiei bătrînilor, academiei şi tradiţei prin uzul deliberat al unui idiom propriu, a unui argou aproape secret.”

Iată cum, în apărarea propriei poetici mistico-contenuiste, explică Kandinsky neînţelegera picturii sale din partea publicului: „Vălurile materiale care acoperă Spiritul sînt de cele mai multe ori atât de dense, încât puţini sînt oamenii în stare de a le pătrunde transparenţa… Sînt epoci întregi care neagă Spiritul, deoarece ochii omeneşti nu reuşesc în general să-l vadă. Aşa a fost în secolul al XIX-lea şi aşa e şi acum. E mîna urii. Cine urăşte încearcă în toate chipurile să frîngă evoluţia şi elevaţia. Aceasta e Negativitatea, principiul distrugător; Răul: Mîna neagră care ucide”. (Problema formelor în Călăreţul albastru, 1912). Reiese clar din aceste rînduri că, în concepţia lui Kandinsky nu noutate formală (să nu uităm însă că din 1910 datează prima acuarelă abstactă), ci „condiţia internă” este cea care scapă înţelegerii comune.

Orice critic care încearcă să se sprijine pe reguli ale artei trecutului greşeşte fundamental. Regulile nu sînt universale, nu conduc la artă : „Nu trebuie niciodată crezut un teoretician (istoric de artă, critic etc.) când afirmă că a descoperit într-o operă de artă o anumită eroare obiectivă. Singurul lucru pe care îl poate afirma în mod legitim e că nu a cunoscut o anumită aplicare a unui anumit mijloc artistic. Teoreticienii care laudă sau denigrează o operă în baza unei analize de forme care au existat deja, sînt nişte confuzionari deosebit de periculoşi, deoarece ridică un zid între operă şi observatorul ingenuu.

Sub acest aspect critica de artă e cel mai mare inamic al artei. (…) Criticul ar trebui să aibă o inimă de poet, cu alte cuvinte, să posede o facultate creatoare” (Călăreţul albastru, idem).

Punctul culminant al războiului cu critica este atins în anul 1913. în „Das Hamburger Fremdenblatt” pictura  lui Kandinsky este numită „idiotism”. În acelaşi an artistul răspunde atacurilor în catalogul expoziţiei de la München. Cu o umanitate impresionantă cele mai marcante figuri ale timpului semnează un protest împotriva „îndobitocirii criticii”. Apollinaire, Delaunay, Léger, Jawlensky, Arp, Klee sînt doar cîţiva semnatari. Nu trebuie uitat însă un lucru: printre apărătorii lui Kandinsky sînt şi mulţi directori de galerii şi critici (Cf. W. Grohmann – Kandinsky, Köln, New York, Paris, Milano, 1958). Cum nu trebuie uitat nici un alt fapt semnificativ. Prima lovitură, prima dovadă de mare neînţelegere pe care a suferit-o Kandinsky nu a venit din partea criticilor de artă, ci din partea pictorilor. În 1911 artistul a fost nevoit să se retragă din „Noua asociaţie a artiştilor” din München („Die Neue Künstervereinigung”). Juriul îi respinsese COMPOZIŢIA V, una din primele picturi abstracte din istoria artei.

Kandinsky a fost un mare teoretician. Scrierile sale (mai ales Despre spiritual în artă şi Punct, linie, suprafaţă) împreună cu cele ale lui Mondrian formează cele două poetici ale artei non-figurative. Dorinţa de a scrie şi de a explica publicului noua pictură, scoate la iveală faptul că arta ajunsese inevitabil ermetică. Ceea ce pare mai grav este insatisfacţia artiştilor. Nevoia de cuvinte probează pe depin acest lucru.

Un proiect de prefaţă pentru Almanah (rămas inedit şi publicat de către Klaus Lankheit ca apendice la cea de-a Treia ediţie a Călăreţului albastru – München 1965) cuprinde următoarele cuvinte sub semnătura lui Marc şi Kandinsky : „E normal ca în problemele artistice primul care e chemat să-ţi spună cuvîntul e artistul.

Date fiind actualele condiţii ale artei, nu putem să nu luăm în consideraţie disciplina intermediară dintre artist şi public, adică critica, unde ceva e bolnav. Ca urmare a dezvoltării presei cotidiene în seria de interpreţi ai artei s-au insinuat elemente nedemne, care, cu flecăreala lor, în loc să să arunce o punte între artă şi public au ridicat un zid. Pentru a permite nu numai artistului, dar şi publicului să observe în plină lumină faţa descompusă a criticii zilei, vom dedica o rubrică specială acestei triste şi dăunătoare activităţi”(s.n.).

Ecoul almanahului a fost imens. Critica nu putea să nu-l neglijeze. E poate semnificativ faptul că autorul celei mai bogate şi inteligente recenzii a fost Hans Tietze, istoric de artă al şcolii din Viena şi autor al unei fundamentale „metode a istoriei artelor”. Tietze ţine să sublinieze însă că teoriile cuprinse în Almanah nu sînt decît hîrtie, şi, ca orice teorie, nu trebuie confundate cu esenţa mişcării. El recunoaşte că multe dintre noile opere produc o „rezonanţă de o miraculoasă şi aproape de neconceput intensitate” (în DIE Kunst für alle, XXVII, 1911-1912;cf. Lankheit, op. cit.).

Un alt mare istoric de artă, autor al unei monumentale lucrări despre Literatura artistică, Julius von Schlosser, consideră că aportul principal adus de Kandinsky la istoria culturii şi a artei e format de scrierile sale teoretice: Despre spiritual în artă (apărut în 1912) este „un document acut al timpului său, mult mai clar decît bîlbîiala confuză cu pretenţii artistice a picturii sale”. Sentinţa lui Schlosser este deosebit de gravă şi în mare măsură uimeşte. Uimeşte cu atît mai mult cu cît distinşi colegi de breaslă ca Worringer, sau ca deja citatul Tietze, arătau că ar fi înţeles adîncurile artei lui Kandinsky. Raportul dintre critică şi artist în zorile artei contemporane ne apare astfel destul de clar conturat. Arta devine „dificilă”, publicul nu mai înţelege, critica nu mai reacţionează, (sau reacţionează greşit) artiştii îţi scriu propriile poetici şi se autoexplică.

Orice operă de artă se revelează ca atare doar în momentul perceperii de către o conştiinţă. Arta fără public nu poate exista. Bineînţeles că înţelegerea unei opere depinde de gradul de cultură şi de sensibilitatea fiecăruia. Rolul criticului de artă apare tocmai aici. El trebuie să fie nu numai conştiinţa care primeşte opera de artă (ca orice element din public), dar trebuie să îndeplinească şi condiţia sensibilităţii şi a culturii. Criticul nu trebuie să fie (neapărat) artist. „El arte artistico” a lui Ortega y Gasset e o anomalie a timpurilor moderne. Criticul nu poate fi decât un reprezentant de excepţie al largului public. O conştiinţă deschisă dublată de sensibilitate şi de o solidă cultură artistică.

Am dori să încheiem cu relatarea unui fapt care pare să depăşească hotarele simplei anecdotici: Pentru primul număr al almanahului Călăreţul albastru (şi unicul de altfel), Kandinsky îi cere lui Matisse permisiunea de a i se reproduce operele şi un scurt articol. Pictorul francez se arată dispus la orice i se reproduce (printre altele celebrul „Dans”) în afară de a scrie articole. Spune Matisse: „Pentru a scrie, trebuie să fii scriitor”.

Victor Ieronim Stoichiţă

(nr.7/1971)

///

sursă foto: cotidianul.ro

///

Echinox

Echinox este revista de cultură a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”. Apare din decembrie 1968.

Articole similare

Despre o întreagă generație a navetiștilor în postcomunism

Despre o întreagă generație a navetiștilor în postcomunism

Mizerabilism și sentimentalism

Mizerabilism și sentimentalism

Vulnerabil, însă deloc anxios

Vulnerabil, însă deloc anxios

Drama poetului într-o continuă căutare a sensului

Drama poetului într-o continuă căutare a sensului

No Comment

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.