A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Kolozsváron (hír)

Tegnap délelőtt Nyelv és kultúra a változó régióban címmel kezdetét vette a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus.

A Kolozsváron megrendezett nagyszabású esemény ünnepi megnyitójára ma reggel 10.00 órától a Kolozsvári Magyar Operában került sor. A jelenlévők többek között Tuomo Lahdelma, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság elnökének és Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság Elnökének ünnepi beszédét, illetve Traian Băsescu, Románia Elnökének üzenetét hallhatták. A megnyitót jelenlétével megtisztelte továbbá Ionel Haiduc, a Román Akadémia elnöke és Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.

Az elkövetkezendő napokban (augusztus 22–27-ig) az érdeklődők a filozófia, a hungarológia, az irodalomtudomány, a művészettörténet, a néprajz, a nyelvészet, a szociológia, a demográfia, a politológia, a történelem, a zene, a színház és a filmtudomány magyar és nemzetközi kutatóinak előadásait hallhatják. A Kongresszus lehetőséget teremt a párbeszédre, az egyéni és csoportos kutatómunkák megismerésére, továbbá a különböző szekciókban tárgyalt problémák és jelenségek megvitatására, továbbgondolására is.

Az Irodalomtudományi területén belüli szekciók a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarának épületében (Horea út 31. sz.) augusztus 22. és 27. között zajlanak. A részletes program letölthető a http://hu.hungkongkolozsvar.ro honlapról.

Alább az Echinox által különösen ajánlott szekciók részletes programját olvashatják:

 

A változás kultúrája – régiók és mozgásterek

Időpont: augusztus 26., péntek (9.00–16.30), augusztus 27., szombat (9.00–13.30)

Terem: 243

 

I. A változás ideológiái

 

Péntek: 9.00–11.00

9.00 Bíró Béla: Az asszimiláció vs. az integráció kultúrája

9.20 Dolinszky Miklós: A Harmadik eltűnése

9.40 Schein Gábor: A magyar nacionalizmus kultúrája a mai Európában

10.00 Kulcsár Szabó Zoltán: A liberális demokrácia „forradalma”: Márai Sándor

10.20 Vita

 

II. A kultúra helytörténetei

 

Péntek: 11.3013.30

11.00 Sándor Katalin: Intermedialitás: kutatási perspektívák, hangsúlyváltások – különös tekintettel a vizuális költészetre és a (nem illusztratív) képhasználat néhány lehetőségére

11.20 Varga Emőke: A leporelló mint a kulturális változások szöveg-kép indexe

11.40 Csányi Erzsébet: A jugoszláv „új művészeti praxis” hatása Fenyvesi Ottó költészetére

12.00 Vita

 

Péntek: 15.0016.30

15.00 Harkai Vass Éva: Műfaji és műnemi transzformációk (Kukorelly Endre)

15.20 Elzbieta Szawerdo: Az elveszett régió, Kassa – Márai Sándor műveiben és Vilna – Czesław Miłosznál

15.40 Mózes Huba: Kultúrá(n)k versnyelve

16.00 Vita

 

III. Kulturális mozgásterek

 

Szombat: 9.0011.00

9.00 Tillmann József: A nemzeti kulturális terek létesülése és lebomlása

9.20 Pieldner Judit: A filmkép(s)(értés) rétegei. Jeles András: József és testvérei – Jelenetek egy parasztbibliából

9.40 Orbán Gyöngyi: „Az egyetemes algebra szerint”. A képzés-eszme humanista újra-alapozása Németh László pedagógiai esszéiben

10.00 Berszán István: A változás kultúrái

10.20 Vita

 

Szombat: 11.3013.30

11.20 Török Zsuzsa: Klasszikusan örökmozgó: egyetemi tudás történelmi perspektívában

11.40 Takács Katalin: Egy szívben két haza. A magyarországi németek identitáskeresésének irodalmi vetületei

12.00 Balogh Andrea: Változások egy életmű körül (Karácsony Benő)

12.20 Bandi Irén: A modernitás hagyománya mint egy lehetséges közös tapasztalati tér

12.40 Vita

 

Kortárs magyar kisebbségi irodalmak. Posztkolonializmus, gender studies, littérature mineure

Szekciófelelős: Selyem Zsuzsa

Időpont: augusztus 22., hétfő (17.30­−19.00), augusztus 23., kedd (9.00−19.00),  augusztus 24., szerda (9.00−13.30), augusztus 26., péntek (9.00−16.45)

Terem: Blaga

 

 

Hétfő

 

17.30-19.00 Egymás felé forduló régiók. Moderátor: Toldi Éva

17.30−17.50 M. Basa Enikő: Magyar irodalom – egységes irodalom

17.50−18.10 Majoros Györgyi: A Babits-esszék kritikai kiadásának a kérdései

18.10−18.30 Kovács Flóra: Dichotómia?

18.30−19.00 Kérdések, válaszok, vita

 

Kedd

 

9.0011.00 A magyar irodalom külföldi fogadtatása Moderátor: Selyem Zsuzsa

9.00−9.20 Bedecs László: Kik és miért fordítanak, illetve olvasnak magyar irodalmat Bulgáriában?

9.20−9.40 Yakimenko Oxana: Magyar irodalom Oroszországban: miért olvasnak vagy nem olvasnak egy idegen irodalmat a fogadó kultúrában.

9.40−10.00 Forgács Péter: Migráció és irodalom. A siker és a közöny tipológiája.

10.00−10.20 Madarász Imre: Olasz nyelv, irodalom, kultúra: italianisztika és „olaszos” műfordítás Magyarországon 1989 után

10.20−11.00 Kérdések, válaszok, vita

 

11.30-13.30 A kisebbségi irodalom újszerű felfogása Moderátor: Balázs Imre József

11.30−11.50 Beke Zsolt: Szlovmagy útvonalak

11.50−12.10 Selyem Zsuzsa: A kisebbségi irodalmak új formái

12.10−12.30 Papp Ágnes Klára: A “határon túli irodalom” értelmezési lehetőségei a posztkoloniális elmélet tükrében

12.30−12.50 Orcsik Roland: A hagyománytörés ellentmondásai

12.50−13.30 Kérdések, válaszok, vita

 

15.0016.30 Rendszerváltás utáni új perspektívák Moderátor: Bedecs László

15.00−15.20 Bálint Ágnes: Unalmas életrajzok helyett pszichobiográfia. A pszichohistória mint paradigma az irodalomelméletben és az irodalomtanításban.

15.20−15.40 Szilveszter László: Erdélyiség-kép a rendszerváltás utáni erdélyi költészetben

15.40−16.00 Vallasek Júlia: Rendszerváltás a romániai magyar ifjúsági sajtóban

16.00−16.30 Kérdések, válaszok, vita

 

17.0019.00 Új kanonizációs törekvések Moderátor: Vallasek Júlia

17.00−17.20 Gilbert Edit: Az esélyegyenlőtlenség hatalmi és közgondolkodásbeli arroganciájának alakzatai a kultúrában és tudományban. A „nő” és a „vidék” fogalmi csúszásai.

17.20−17.40 Kádár Judit: Utak Kolónoszból. „Migráns” magyar írónők életpályái a huszadik század első felében

17.40−18.00 Mekis D. János: A két világháború közötti női irodalom az új kanonizációs törekvések és értelmezői eljárások fényében

18.00−18.20 Toldi Éva: Nyelvváltás és lokális hovatartozás-tudat

18.20−19.00 Kérdések, válaszok, vita

 

Szerda

 

9.0010.30: Kisebbségi irodalmak diskurzusai Moderátor: Papp Ágnes Klára

9.00−9.20 Balázs Imre József: Áttelepülés-narratívák a kortárs magyar irodalomban

9.20−9.40 Faragó Kornélia: A kisebbségiség mint létesülés

9.40−10.00 Németh Zoltán: A kisebbségi irodalom provokációja

10.00−10.20. Boka László: A régió mint eszmetörténeti kontextus

10.00−10.30 Kérdések, válaszok, vita

 

11-12.30 Testpoétika, erotika, barátságretorika a kortárs magyar irodalomban Moderátor: Németh Zoltán

11.00−11.20 Dánél Móna: Érzékek természete, közvetített természet a Sinistra körzetben

11.20−11.40 Lengyel Valéria: A testiség poétikája Nemes Nagy Ágnes költészetében

11.40−12.00 Csehy Zoltán: Ali baba és bandája (Homoszocialitás, barátságerotika és queer jelleg a magyar költészetben)

12.00−12.30 Kérdések, válaszok, vita

 

Péntek

 

9.0011.00 Határidentitások, térreprezentációk Moderátor: Szirák Péter

9.00−9.20 Bányai Éva: Térképzetek és határidentitások a kortárs magyar prózában

9.20−9.40 Tapodi Zsuzsa: Etnikai, nyelvi, vallási identitások a kortárs magyar prózában

9.40−10.00 Bence Erika: Műfaj(típus-)konstruáló fogalmak a vajdasági magyar irodalomban

10.00−10.20 Pál-Lukács Zsófia: Képolvasási és szövegolvasási stratégiák a rövid prózában. Nádas Péter: A fotográfia szép története

10.20−11.00 Kérdések, válaszok, vita

 

11.30-13.30 Első és második nyilvánosság Moderátor: Kovács Flóra

11.30−11.50 Bertha Zoltán: Nyelvi, etnikai, politikai humor erdélyi írók műveiben

11.50−12.10 Fekete Sándor: Az írói elhallgatás mint kinyilatkoztatás. Sánta Ferenc életműve

12.10−12.30 Kertész Noémi: Írók, irodalom, második nyilvánosság: magyar szamizdatirodalom közép-európai összehasonlításban

12.30−12.50 Petzoldt Silvia: Az erdélyi magyar irodalom az 1945 utáni társadalmi és politikai változások tükrében

12.50−13.30 Kérdések, válaszok, vita

 

15-16.45 Utazások, átszállások, átértelmezések Moderátor: Bányai Éva

15.00−15.20 Stephan Krause: “Enden sah ich die Welt” ? (‚Láttam, ahogy véget ér a világ’ ?) – Térey János Wagner-recepciója A Nibelung lakópark (2004) c. tetralógiájában

15.20−15.40 Amedeo di Francesco: Dsida Jenő-olvasatok a diszharmónia poétikája felől

15.40−16.00 Hózsa Éva: Esti Kornél „átszállásai” a kortárs vajdasági magyar irodalomban

16.00−16.20 Szirák Péter: Magyar-magyar. Az identitás kérdései huszadik századi magyar irodalmi útirajzokban.

16.20−16.45 Kérdések, válaszok, vita

 

 

Echinox

Echinox este revista de cultură a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”. Apare din decembrie 1968.

Articole similare

Zokniföld mindenkié

Zokniföld mindenkié

Mese arról, hogy hogyan kapható el a hunyó

Mese arról, hogy hogyan kapható el a hunyó

Környezetvédelemtől az ökopolitikáig

Környezetvédelemtől az ökopolitikáig

Dénes Anita: Is goodbye

Dénes Anita: Is goodbye

No Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.