#freeSZFE

#freeSZFE

Începând cu data de 31 iulie, Universitatea de Teatru și Film din Budapesta a trecut din proprietatea statului în proprietatea unei asociații private, astfel încât pozițiile din conducere au fost împărțite strict pe criterii politice, nicio propunere făcută de către senatul instituției de învățământ superior nefiind luată în seamă. Mai mult, noua conducere a refuzat ca structura de conducere să aibă posibilitatea de a modifica regulamentul de funcționare, întocmirea bugetului ori numirea rectorului și a profesorilor. În consecință, atât senatul universitar, cât și întregul corp profesoral și-au dat demisia în semn de protest. La 1 septembrie, studenții s-au baricadat în interiorul clădirii pentru a nu permite accesul noii conduceri în incinta universității. Aceste acțiuni nu au rămas fără ecou, astfel încât studenților li s-au alăturat actori, jurnaliști, scriitori și oameni de cultură maghiari. Pe lângă aceștia, o serie de personalități din afara granițelor Ungariei și-au arătat susținerea pentru cauza studenților, printre ei numărându-se Cate Blanchett, Helen Mirren, George Banu, Thomas Ostermeier sau Peter Brook. De asemenea, nu mai puțin de 118 dramaturgi de pe continent au semnat o petiție prin care își declară solidaritatea față de situația delicată și cer, totodată, guvernului maghiar să restituie independența administrativă a universității. Mai mult de atât, 45 de teatre din România și-au exprimat în mod deschis susținerea față de studenți și profesori. Acestora li s-au alăturat, încă din primele zile, un număr mare de oameni, iar, ca un gest de sfidare adresat Guvernului, aceștia au constituit un lanț uman lung de circa 5 kilometri pe distanța dintre Universitatea de Teatru și Film și Parlamentul Ungariei. În 16 octombrie au primit un ultimatum pentru părăsirea clădirii, iar autoritățile au oprit internetul în perimetrul facultății. În ciuda acestui fapt, studenții au continuat, totuși, să rămână baricadați în clădire, încurajați de protestele cărora s-au alăturat studenții unor alte universități din capitală.

De asemenea, în 23 octombrie, în jur de 10.000 de oameni au mărșăluit pe străzile Budapestei, protestând împotriva măsurilor guvernamentale care subminează autonomia universitară. De altfel, data n-a fost aleasă aleatoriu: în 23 octombrie 1956 a avut loc Revoluția ungară împotriva ocupației bolșevice, o mișcare inițiată împotriva opresiunii tocmai de studențime.
Prin urmare, Revista Echinox își exprimă solidaritatea și sprijinul față de situația grea prin care trec studenții și cadrele didactice ale Universității de Teatru și Film din Budapesta, respectiv față de curajul acestora de a opune rezistență abuzurilor politice. Nu în ultimul rând, revista condamnă, bineînțeles, orice acțiune de periclitare a autonomiei universitare.


Az Echinox Folyóirat szolidáris állásfoglalása a SZFE egyetemfoglaló polgársága mellett

Július 31-étől a korábban állami kezelésű budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) alapítványi fenntartású magánegyetemmé alakult. Az egyetemet fenntartó kuratóriumban kizárólag pártpolitikai alapon osztották el a tisztségeket, az SZFE szenátusának minden erre vonatkozó javaslatát figyelmen kívül hagyva. A kuratórium elzárkózott attól, hogy a vezető testületnek beleszólása lehessen az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatába, a költségvetés felhasználásába vagy a rektor és az oktatók kinevezésébe. Tiltakozásképp az egyetem szenátusa és tantestületének egy része benyújtotta a lemondását. Szeptember 1-jétől az egyetem hallgatói blokád alá vonták az egyetem épületét, megakadályozva az új, illegitimnek tekintett vezetőség bejutását az intézménybe. Az események széles visszhangra leltek, magyar színészek, újságírók, írók csatlakoztak a megmozduláshoz. Emellett egy sor külföldi híresség is kiállt az egyetemfoglaló diákok mellett, köztük Cate Blanchett, Helen Mirren, George Banu, Thomas Ostermeier és Peter Brook. 118 európai dramaturg írta alá azt a szolidaritási nyilatkozatot, mely a magyar kormányt arra szólítja, hogy biztosítsa az egyetem adminisztratív autonómiáját. 45 romániai színház biztosította szolidaritásáról az SZFE diákjait és dolgozóit.


Az első napoktól fogva rengetegen csatlakoztak az egyetemi autonómiát követelő diáksághoz. Szeptember 6-án a kormánynak címzett tiltakozásként egy körülbelül 5 kilométer hosszú élőlánc alakult az SZFE és az Országház épülete között. Az egyetemfoglalók október 16-án ultimátumot kaptak az épület elhagyására, és leállt az internetszolgáltatás az egyetem területén. Ennek ellenére a diákok továbbra is blokád alatt tartották a tanintézményt, miközben más fővárosi egyetemek diákjai is egyre nagyobb számban vonultak utcára. Október 23-án hozzávetőleg 10 000 tüntető vonult fel Budapest utcáin, tiltakozva azon kormányintézkedések ellen, melyek ellehetetlenítik az egyetemi autonómiát. Az utcai tüntetés időpontja nem véletlenszerű: 1956-ban ugyanezen a napon tört ki az a forradalmi megmozdulás, melyet szintén a diákság kezdeményezett a szovjet megszállás és az államszocialista diktatúra ellen.
Az Echinox Folyóirat elismerését fejezi ki a pártpolitikai erőszakkal szembeszálló SZFE-s diákok és dolgozók irányába, valamint szolidaritásáról biztosítja az egyetem polgárságát. Szerkesztőközösségünk elítél minden olyan cselekedetet, mely veszélyezteti az egyetemi autonómiát.


On July 31st, the University of Theatre and Film Arts in Budapest went from being state-managed to being under the administration of a private association, which lead to several board positions being given strictly on political criteria, no proposal of the Senate of the higher education institution having been considered. Moreover, the new board refused to let the Senate have a say in the rules of procedure, budgeting, or in the nomination of the rector or professors. As a consequence, both the University’s Senate and the whole teaching body resigned in protest.
Starting September 1st, the students have locked themselves inside the building to not allow the new board on the University’s premises. These actions weren’t in vain, as the students have been joined in by actors, journalists, writers, and Hungarian people of culture. Besides them, a series of personalities outside Hungary showed their support for the students’ cause, such as Cate Blanchett, Helen Mirren, George Banu, Thomas Ostermeier and Peter Brook. Not only this, but no less than 118 playwrights from the continent have signed a petition in which they declare their solidarity regarding this delicate situation, and at the same time, they ask the Hungarian Government to give the University back its administrative independence. Furthermore, 45 theatres in Romania have publicly declared their support for the students and their teachers.

Many people have joined in right from the beginning, and as a gesture of defiance towards the Government, they made a 5-kilometre human chain between the University of Theatre and Film Arts and the Hungarian Parliament. On October 16th, the protesters received an ultimatum to leave the building and the internet connection was cut off on the faculty’s premises. Despite this, the students stayed locked in the building, encouraged by the street protests, where students of other universities from the capital have joined in. Moreover, on October 23rd roughly 10,000 people marched down the streets of Budapest, protesting against the Government’s measures undermining university autonomy. However, this date hadn’t been chosen randomly: on October 23rd 1956 the Hungarian Revolution against the Bolshevik occupation started, a movement initiated against the oppression by the students.
Therefore, Echinox Magazine expresses their solidarity and support for the rough situation the students and teaching body of University of Theatre and Film Arts in Budapest are currently experiencing, respectively for their spirit in opposing this political abuse. We also generally condemn any action that endangers the autonomy of universities, not only in this instance.

Echinox

Echinox este revista de cultură a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”. Apare din decembrie 1968.

Articole similare

În semn de solidaritate cu Revista Familia și  Revista Culturală Várad

În semn de solidaritate cu Revista Familia și Revista Culturală Várad

Zilele Filmului LUX 2018 sau cinematografia ca lingua franca

Zilele Filmului LUX 2018 sau cinematografia ca lingua franca

Interviu cu Adina Lazăr despre piesa „3 milioane“ & altele (1/2)

Interviu cu Adina Lazăr despre piesa „3 milioane“ & altele (1/2)

Interviu cu Adina Lazăr despre piesa „3 milioane“ & altele (2/2)

Interviu cu Adina Lazăr despre piesa „3 milioane“ & altele (2/2)