Celălalt chip – Andrei Vornicu

Celălalt chip – Andrei Vornicu

Amica mamei mele
suferise o cădere nervoasă
își răsese părul de pe cap și
își desenase autoportretul
în grafit
pe unul din pereții sufrageriei

Era un portret reușit
care exprima multe
mai mult mister decât angoasă
mai mult magnetism decât repulsie
chelia netedă avea un aer aproape mistic, iar
autoarea îl privea cu un zâmbet
resorbit în propria gură
cu ochii ușor umezi sub genele
trasate cu un dermatograf unsuros

Depresia arăta bine
pe peretele din sufragerie

A rămas acolo, probabil
până când prima zugrăveală l-a acoperit
așa cum viața, în momentele ei
de grație
vălurește durerea și
o sparge-n așchii de lumină

La 5 ani nu înțelegeam ce înseamnă o
criză existențială, dar
învățam să apreciez
arta de calitate

Când propria depresie îmi ștergea
contururile feței, iar
oglinda îmi arăta un străin
al cărui chip nu-l înțelegeam

Știam că nici un creion din lume
nu mă va face să-mi redobândesc
trăsăturile firești
sau altele noi

Crizele mele refuzau
să se aștearnă pe vreun perete

Căderea de serotonină nu se lăsa
pusă la zid

Clipitul des nu reușea să
reorganizeze fotonii
într-o siluetă familiară a
oscilației între detașare și coagulare

Atunci am închis ochii și am privit înăuntru

Când contempli adâncul din tine
adâncul te contemplă la rândul tău

Un fel de Nietzsche pe de-a-ndoaselea

Și acolo, în miezul umed și rece al
Crizei
îți dai seama că nu e decât
un gol
care are nevoie
să îl mângâi și să-i spui că îl iubești
cum i-ai spune-o unui om aflat pe
moarte
căruia i s-a prelungit viza pe
Terra

Și-atunci, ca un bec care se-aprinde
de la sine, la miezul nopții
în podul unei case părăsite

Imaginea se va refocaliza în oglindă și
celălalt chip își va redobândi conturul

Forma pe care o iau
ori de câte ori
mă desprind involuntar
de la pământ și
nu știu de ce
nu știu încotro, dar
nu-mi pasă și
e perfect așa și

e perfect așa.

Echinox

Echinox este revista de cultură a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”. Apare din decembrie 1968.

Articole similare

Cătălina Florescu – Creta (teatru)

Cătălina Florescu – Creta (teatru)

Poeme – Florentina Gavrilă

Poeme – Florentina Gavrilă

Jemma Borg – Poeme

Jemma Borg – Poeme

Spre iubirea-nucleu – Bogdan Vișan

Spre iubirea-nucleu – Bogdan Vișan